Skolen på landet


- din vej til et selvstændigt og aktivt liv


 


Den særlige tilrettelagte 3-årige ungdomsuddannelse (STU)
For unge mellem 16 og 25 år med særlige behov

Målgruppe

Skolen på landet henvender sig især til unge med Autisme, specielt Asperger. Det er vores mål, at skabe en skole med rum for unge med svage sociale kompetencer. Vi har stor erfaring med de særlige problemer og udfordringer der er knyttet til, at arbejdemed unge med en autismespektrumsforstyrrelse samt komorbide forstyrrelser som f.eks. ADHD, OCD, psykotiske episoder, angstanfald, depression og spiseforstyrrelser. Vi vil via vores uddannelsestilbud være med til, at give disse unge en mulighed for at udvikle reelle kompetencer og livskvalitet.

"Kunst er det,

man ikke kan.

Hvis man kunne,

var det jo ingen kunst"

Storm P.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolen


Målgruppen


Målet med uddannelsen


Pædagogik


 Info


Økonom

Foto/video

 

Kun for elever

 

 

Skolen på landet STU          Mail: kontakt@drtc.dk                 Tlf: 29 24 22 62