Skolen på landet


- din vej til et selvstændigt og aktivt liv


 


Den særlige tilrettelagte 3-årige ungdomsuddannelse (STU)
For unge mellem 16 og 25 år med særlige behov

Pædagogik

En af de ting der karakteriserer skolen på landet, er kontakten til dyrene og naturen, på - og omkring gården, dette er et væsentligt omdrejningspunkt i vores pædagogiske praksis. Vi har et holistisk menneskesyn, hvilket f.eks. viser sig ved at vi går meget op i at lave maden fra bunden og anvender en del økologiske produkter.  Vi laver sund, god mad og tror på at den rette kost har en positiv effekt. Vi har små nyttehaver hvor det er muligt at dyrke eller plukke sine egne ærter, jordbær m.m. eller bare slappe af mellem sommerfuglene. Vi handler ligeledes i de nærliggende gårdbutikker med den unge, for at give oplevelsen ”fra jorden til bordet”. I praksis betyder det at den unge tilbydes og motiveres til, at deltage i madlavningen helt fra jorden til bordet.

De unge lærer ligeledes et holistisk syn på dyrehold, lærer hvordan alle dyr kan behandles med respekt, hvad er deres naturlige adfærd og hvorledes kan vi bedst dække dyrenes naturlige behov fysisk, psykisk og socialt. Den unge inddrages i de enkelte dyrs pasning, avl og udregning af foderplaner og sundhedsjournaler.

Det er vigtigt for os at opnå en tæt kontakt til den unge, så der kan skabes respektfulde og støttende relationer med rum for den enkelte. Det enkelte menneskes balance er central, idet vi tilrettelægger dagene og rammerne så der er mulighed for både aktivitet, ro og fordybelse. Den enkelte motiveres til deltagelse i aktivitet; aktivitet på egen hånd eller fælles aktivitet og motiveres ligeledes til ro og fordybelse.

 

Naturlige arbejdsredskaber for os er:
anerkendende, selvværdsstyrkende, kommunikation
høj grad af visualisering med mundtlig fremlæggelse og debat
Kognitive tilgange vedr. relationer, følelser og kommunikation
Struktur og individuelt skoleskema.
Strukturerede opfølgende samtaler med den enkelte, efter behov
Tydeliggørende og motivationsfremmende pædagogiske redskaber, tilpasset den enkelte.

Uddannelsen foregår som situeret læring. Vi arbejder med en pædagogik, der skal understøtte de unges særlige behov for læring udfra deres individuelle måde at tilegne sig viden og færdigheder på. Der er ingen decideret skoletimer, læring er en integreret del af daglige aktiviteter. Træning i at regne, skrive og læse opstår når man f.eks. følger en opskrift. Vi bager sundt brød næsten dagligt og laver gerne flotte dekorative  kager når der er fødselsdage eller gæster. Vi eksperimentere med opskrifterne, brugen af andre melsorter end hvede og bl.a. malt i brød eller skaber lækre kager sødet med f.eks. dadler i stedet for sukker. Vi lærer om økologi, sundhed, ernæring og husholdning.
Samfund, kommunikation, natur, planlægning, køre traktor er en del af læringen når der skal passes dyr, indkøbes foder, oprettes og beregnes sundhedsjournaler og foderplaner. Vi har også kreative værksteder hvor vi lærer om fotografering og kunst. Vi maler, tegner, laver smykker, støber lys og m.m.
It og brug af smartphone er en integreret del af undervisningen. Pc og Iphone hjælper med at skabe struktur i hverdagen, som kalender og huske på funktion og til at skabe dokumentation og glæde. I denne undervisning indgår også at læse, forstå og tale engelsk.

Selvom det er fysisk hårdt at passe gårdens dyr, har vi idrætstimer på skemaet hver uge. Vi tager lange gå-og evt. rideture i skoven og bruger også de mange ruter i Gribskov på mouintainbike. Vi anvender også rulleskøjtehallen i Alsønderrup og skøjtehallen i Hørsholm.

 

"Succes består ofte

i kunsten at

beholde dét

for sig selv,

man ikke ved. "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolen


Målgruppen


Målet med uddannelsen


Pædagogik


 Info


Økonomi

Foto/video

 

Kun for elever

Skolen på landet STU          Mail: kontakt@drtc.dk                 Tlf: 29 24 22 62